Vietnamese Vietnamese

 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP KIÊN GIANG

1  Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kì 2015 – 2020 (Cập nhật tháng 03/2019)

Số TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Phạm Xuân Bình

Ban Giám hiệu

Phó Bí thư

2

Võ Tùng Anh

Khoa Tự nhiên-Tin học

Ủy viên Thường vụ

3

Nguyễn Tấn Kiệt

Ban Giám hiệu

Đảng ủy viên

4

Trịnh Ngọc Giang

Phòng TCCB-Công tác HSSV

Đảng ủy viên

5

Hoàng Thị Cảnh

Khoa GDCT - TLGD

Đảng ủy viên

6

Nguyễn Trọng Nghi

Phòng Đào tạo-Bồi dưỡng

Đảng ủy viên

7

Lâm Thành Tấn

Khoa Xã hội

Đảng ủy viên

2 Các chi bộ trực thuộc,  Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 

Số TT

Tên Chi bộ

Bí thư

Phó Bí thư

1

Văn phòng Tổ chức Cán bộ - Phòng Hành chính Quản trị

ThS. Trịnh Ngọc Giang

ThS. Trần Hiền Phúc

2

Phòng Đào tạo - Khoa xã hội

Ths. Lâm Thành Tấn

CN. Võ Văn Nhàn

3

Khoa Giáo dục Chính trị - Tâm lý Giáo dục

ThS. Hoàng Thị Cảnh

 

4

Khoa Tự nhiên Tin học - Tiểu học Mầm non

ThS. Võ Tùng Anh

TS. Nguyễn Phùng Tuyển

 

Hoàng Thị Cảnh

Đảng ủy viên

Liên hệ