Vietnamese Vietnamese

 

HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG CĐSP KIÊN GIANG

        Hội Khuyến học trường CĐSP Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 478QĐ/HKH tỉnh ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang.

        Hội Khuyến học trường CĐSP Kiên Giang là tổ chức xã hội, trực thuộc Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang. Trong quá trình hoạt động, Hội Khuyến học Nhà trường  tuân thủ quy định của pháp luật, theo Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam và quy chế  của Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang.

        Việc thành lập Hội Khuyến học một lần nữa khẳng định trường CĐSP Kiên Giang không chỉ quan tâm sâu sát đến đời sống học tập, sinh hoạt của học sinh - sinh viên mà còn là nơi tập hợp, huy động nguồn lực từ nhiều doanh nghiệp, giảng viên, viên chức, cựu sinh viên… tâm huyết, nghĩa tình cùng chung tay hỗ trợ và giúp đỡ cho các em học sinh - sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó có điều kiện phát triển sở trường và thực hiện hoài bão của bản thân tại CĐSP Kiên Giang.

        Với phương châm “lấy người học làm trọng tâm”, Nhà trường không chỉ chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo mà còn đồng hành với  học sinh - sinh viên trong suốt quá trình học tập, rèn luyện. Mỗi năm học, Nhà trường điều trích kinh phí hàng trăm triệu đồng học bổng khuyến khích cho học sinh – sinh viên khá, giỏi. Sự hỗ trợ này của CĐSP Kiên Giang đã góp phần tạo điều kiện giúp cho nhiều em học sinh – sinh viên có thể hiện thực hóa ước mơ bước vào ngành sư phạm.

        Bên cạnh đó, Nhà trường còn dành học bổng để khuyến khích và tạo động lực cho những học sinh - sinh viên của trường có thành tích học tập tốt ở các ngành, học bổng cho thủ khoa đầu vào, thí sinh trúng tuyển với điểm số cao, học bổng cho thủ khoa tốt nghiệp.

Nguyễn Tấn Kiệt

CT Hội Khuyến học Trường

Liên hệ