Vietnamese Vietnamese

 

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP KIÊN GIANG

Hội Sinh viên Trường CĐSP Kiên Giang nhận được quyết định thành lập vào ngày 14/06/2003.

Hiện nay, Hội Sinh viên Trường có 854 hội viên/860 sinh viên, chiếm tỉ lệ: 98,1%; gồm 3 Liên Chi Hội Sinh viên theo khoa và 31 chi hội theo lớp. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường hiện nay có 15 đồng chí; trong đó Ban Thư ký có 3 đồng chí gồm: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 12 Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các ban chức năng: Ban tổ chức, Ban thể thao – kiểm tra, Ban học tập, Ban tài chính – văn nghệ, Ban tuyên truyền giáo dục – kĩ năng, Ban phong trào sinh viên 5 tốt, Ban tình nguyện.

Chức năng nhiệm vụ:

Tổ chức Hội Sinh viên Trường Trường CĐSP Kiên Giang là tổ chức Hội Sinh viên trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang, với chức năng và nhiệm của một tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong trường Cao đẳng được quy định trong Điều lệ Hội Sinh Viên Việt Nam, đồng thời gắn với những nhiệm vụ cụ thể do Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà Trường chỉ đạo. Chức năng nhiệm vụ của Hội Sinh viên Trường Trường CĐSP Kiên Giang thể hiện qua các nhiệm vụ chính sau:

+ Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh.

+ Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

+ Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

+ Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ tại các đơn vị trong và ngoài tỉnh để nâng cao chất lượng Hội viên, sinh viên.

PHẠM HOÀNG PHÚC

CT HỘI SINH VIÊN

Liên hệ