Vietnamese Vietnamese
  • Thông tin khoa học

Nhằm thực hiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, lấy mục tiêu là chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh, BGH trường CĐSP Kiên Giang đã tổ chức chương trình Hội thảo khoa học với chủ đề: “Thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018” vào 13h30 ngày 13/10/2020 tại Giảng đường của nhà trường.

Thông báo số 2 về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học "Thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới 2018" 

Thông báo về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học "Thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới 2018"  và thể lệ viết, gửi bài đăng kỷ yếu hội thảo.

Thực hiện kế hoạch năm 2019 - 2020; Căn cứ nội dung cuộc họp Ban Giám hiệu mở rộng ngày 03/03/2020, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới 2018" như sau:

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang kính gửi đến các nhà nguyên cứu, cán bộ, giảng viên,... lời chúc sức khỏe và cảm ơn trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng Bản tin Khoa học của Trường.

Thông báo về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học "Dạy và học trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0" tổ chức tại trường CĐSP Kiên Giang

Thể lệ viết và gửi bài đăng kỷ yếu hội thảo theo thông báo số 308/TB-DCT về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học "Dạy và học trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0" tổ chức tại trường CĐSP Kiên Giang

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/KXH, ngày 08 tháng 01 năm 2017 của Khoa Xã hội đã được Ban giám hiệu phê duyệt, về việc tổ chức Hội thảo khoa học năm học 2016-2017, ngày 16 tháng 5 năm 2017 Khoa Xã hội đã tổ chức Hội thảo Khoa học: “Phương pháp học tập của sinh viên trước yêu cầu đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học”.

Thư mời tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học

Sáng ngày 02/06/2016, Khoa GDCT&TLGD tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp trường, chủ đề “Giải pháp nâng cao kỹ năng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THCS tỉnh Kiên Giang”.

Ngày 17 tháng 12 năm 2015, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường, khoa Xã hội tổ chức hội thảo khoa học “Giảng viên các môn khoa học Xã hội và Nhân văn trước yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học”.

Mời thầy cô tham gia viết bài hội thảo khoa học!

Liên hệ