Vietnamese Vietnamese
  • Lịch làm việc BGH

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 09/8/2021 đến ngày 13/8/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021

Liên hệ