TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TỈNH KIÊN GIANG

Địa chỉ: Số 449-Nguyễn Chí Thanh, P. Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN CỦA BAN GIÁM HIỆU

* Thứ Hai (15/4/2019):

    - Nghỉ bù lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

* Thứ Ba (16/4/2019):

    - Sáng:

        + BGH họp với BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2024 và BTV Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 vào lúc 8 giờ tại phòng Họp.

        + Đ/c Kiệt kiểm tra tiến độ phục vụ đánh giá ngoài ở phòng Đào tạo – Bồi dưỡng lúc 9 giờ.

    - Chiều:      

        + Đ/c Kiệt kiểm tra tiến độ phục vụ đánh giá ngoài ở Thư viện vào lúc 14 giờ.

* Thứ Tư (17/4/2019):

    - Sáng: Đ/c Bình kiểm tra tiến độ phục vụ đánh giá ngoài tại Khoa GDCT & TLGD vào lúc 8 giờ.

    - Chiều:

        + Đ/c Bình kiểm tra tiến độ phục vụ đánh giá ngoài tại khoa Tiểu học - Mầm non vào lúc 14 giờ.

        + Đ/c Kiệt họp Ban Biên tập bản tin Khoa học vào lúc 14 giờ tại phòng Họp.

* Thứ Năm (18/4/2019):

    - Sáng:

        + Đ/c Bình kiểm tra tiến độ phục vụ đánh giá ngoài ở khoa Xã hội vào lúc 7 giờ 30 phút.

        + BGH họp BCĐ Hội nghị CLB các trường CĐSP toàn quốc vào lúc 9 giờ tại phòng Họp.

    - Chiều:

        + Đ/c Bình kiểm tra tiến độ đánh phục vụ đánh giá ngoài ở khoa Tự nhiên – Tin học vào lúc 14 giờ.

* Thứ Sáu (19/4/2019):

    - Sáng:

        + BGH họp với Ban cán sự, BT Chi đoàn các lớp vào lúc 8 giờ tại Giảng đường.

        + Đ/c Kiệt kiểm tra tiến độ phục vụ đánh giá ngoài ở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ.

    - Chiều:

        + Đ/c Bình xử lý công việc.

        + Đ/c Kiệt kiểm tra tiến độ phục vụ đánh giá ngoài ở Hội Sinh viên vào lúc 14 giờ.

 Nơi nhận:                                                                                                PHÓ  HIỆU TRƯỞNG        

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các phòng, khoa;

- Trưởng ban TTND, Bí thư  Đoàn TNCS;   

- CT Công đoàn, Trưởng ban QLKTX;         

- CT Hội SV, CT Hội CCB;                               

- Lưu                                                                                                                Nguyễn Tấn Kiệt