TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TỈNH KIÊN GIANG

Địa chỉ: Số 449-Nguyễn Chí Thanh, P. Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN CỦA BAN GIÁM HIỆU

* Thứ hai (05/02/2018):

- Đ/c Phúc họp Chi bộ

- Đ/c Trân, Đ/c Xuân Bình dự họp tại UBND tỉnh.

* Thứ ba (6/02/2018):

- BGH xử lý công việc

* Thứ tư (7/02/2018):

- Đ/c Phúc, Đ/c Trân , Đ/c Xuân Bình xử lý công việc.

- Đ/c Kiệt họp với Ban biên tập Website

- Họp Ban tổ chức Hội thi NVSP (TP: BTC, Lãnh đạo khoa, GV hướng dẫn các đội thi) lúc 14h00, tại P.Họp

* Thứ năm (8 /02/2018):

- BGH  xử lý công việc.

* Thứ sáu (9/02/2018):

- Đ/c Phúc, Đ/c Trân xử lý công việc.

- Đ/c Xuân Bình họp Chi bộ

- Đ/c Kiệt họp Chi bộ

* Thứ bảy (10/02/2018):

             Họp mặt cán bộ viên chức