TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TỈNH KIÊN GIANG

Địa chỉ: Số 449-Nguyễn Chí Thanh, P. Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN CỦA BAN GIÁM HIỆU

* Thứ hai (7/01/2019):

-  BGH làm việc với kế toán vào lúc 14giờ 00 tại phòng họp

* Thứ ba (08/01/2019):

- BGH xử lý công việc

* Thứ tư (9/01/2019):

- Đ/c Bình dự họp tại Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Đ/c Trân xử lý công việc.

- Đ/c Kiệt họp chi bộ vào lúc 14giờ 00 tại phòng họp. 

* Thứ năm (10/01/2019):

- Đ/c Bình, Đ/c Trân xử lý công việc

- Đ/c Kiệt họp với Ban biên tập website vào lúc 8giờ 00 tại phòng họp

* Thứ sáu (11/01/2019):

- Đ/c Trân, Đ/c Kiệt xử lý công việc

            - Đ/c Bình họp chi bộ vào lúc 7giờ 30 tại phòng họp.