Vietnamese Vietnamese

 

Anh 1

Cuộc thi tìm hiểu về Luật lao động

Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tạo môi trường hoạt động phong trào tích cực và hiệu quả trong tổ chức Công đoàn và trong nhà trường, được sự chấp thuận của Đảng ủy trường CĐSP Kiên Giang, Công đoàn trường CĐSP Kiên Giang phối hợp với Hội Khuyến học trường tổ chức, triển khai cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Luật lao động.

1. Mục đích, yêu cầu

Tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, người lao động cập nhật nâng cao kiến thức pháp luật phục vụ công tác tại đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức; nâng cao vai trò trách nhiệm, chăm lo đời sống của tổ chức công đoàn đối với cán bộ, viên chức và người lao động trong nhà trường.

2. Đối tượng, thời gian và hình thức thi

2.1. Đối tượng tham gia

Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động của trường CĐSP Kiên Giang.

2.2. Thời gian, hình thức thi

Thời gian: Ngày 07/01/2021, từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

Hình thức: Thi trắc nghiệm trên trang thông tin điện tử trường CĐSP Kiên Giang (http://cdspkg.edu.vn/tracnghiem).

Anh 2

Hộp thoại đăng nhập của thí sinh dự thi

3. Kết quả

Có hơn 98% cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường tham gia cuộc thi. Hầu hết cán bộ, viên chức và người lao động có điểm thi rất cao. Kết quả quả cụ thể như sau:

Anh 3

BTC trao giải cho các tập thể, cá nhân đoạt giải

Giải cá nhân:

1.Giải nhất: Dương Hoàng Phi – Tổ Công đoàn phòng ĐT – QLKH.

  1. Giải nhì: Danh Thị Kim Ngoan – Tổ Công đoàn phòng ĐT – QLKH.
  2. Giải ba: Trương Cáo – Tổ Công đoàn phòng ĐT – QLKH.

Giải tập thể:

Giải nhất: Tổ Công đoàn khoa GDCT-TLGD và phòng ĐT – QLKH.

Xin chúc mừng các cá nhân, tập thể đoạt giải!

BAN TỔ CHỨC

Liên hệ