Vietnamese Vietnamese
  • Tin đoàn, hội
  • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN NHIỆM KỲ 2018-2021

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KIÊN GIANG NHIỆM KỲ 2018 – 2021

DH Hoi SV 2018

Trong hai ngày 29-30/10/2018, Hội Sinh viên Trường CĐSP Kiên Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2021. Chỉ đạo Đại hội có đồng chí Tô Thị Duy Linh, Phó chủ tịch Hội sinh viên tỉnh Kiên Giang, Thầy Nguyễn Tấn Kiệt, phó Hiệu trưởng nhà trường; lãnh đạo các khoa, phòng, đoàn thể trong trường; đại diện Ban Chấp hành các Đoàn trường Cao đẳng và Đại học trong tỉnh và 159 đại biểu đại diện cho hơn 840 hội viên trong toàn trường.

Đại hội tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường CĐSP Kiên Giang khóa VI, nhiệm kì 2015-2018, đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp cho công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2021. Hiệp thương bầu ban chấp hành ban thư ký, ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt của hội. Đồng thời đại hội cũng bầu đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X;

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2018, Hội sinh viên trường đã thực hiện triển khai sâu rộng các phong trào, chương trình lớn của TWH như phong trào sinh viên 5 tốt, tiếp sức mùa thi, tình nguyện hè với nhiều nội dung và hoạt động phù hợp với điều kiện của nhà trường. Đại hội đã xác định nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới là tăng cường công tác giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên, phát triển mạnh mẽ phong trào sinh viên 5 tốt, tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ giới thiệu việc làm, khởi nghiệp…

Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2018-2021. Ban kiểm tra hội gồm 5 đồng chí, ban thư ký 5 đồng chí; Đồng chí Phạm Hoàng Phúc, phó bí thư đoàn trường, phó chủ tịch hội sinh viên khóa VI được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch hội sinh viên trường khóa VII; 02 phó chủ tịch là Trần Văn Toàn, Lưu Thị Huệ Nương. Đồng chí Trần Văn Toàn giữ chức vụ trưởng ban kiểm tra Hội; Đại hội bầu  đồng chí Bùi Thị Kim Anh, sinh viên lớp 39 Giáo dục Tiểu học 3 là đại biểu chính thức dự Đại hội toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X;

Đánh giá cao kết quả của Hội sinh viên trường trong thời gian qua, đồng chí Tô Thị Duy Linh, phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang lưu ý đến ban chấp hành khóa VII cần tập trung cho công tác giáo dục tư tưởng, tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận sinh viên. Tạo sức hút mạnh mẽ phong trào sinh viên 5 tốt đến toàn thể hội viên, đẩy mạnh các hoạt động sau tuyên dương.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, Thầy Nguyễn Tấn Kiệt lưu ý cần hỗ trợ tốt cho sinh viên trong công tác học tập, nghiên cứu khoa học và phát huy vai trò đồng hành cùng hội viên, sinh viên trong các hoạt động.

Trong đại hội, hội sinh viên khen thưởng cho 08 tập thể và 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 – 2018; tặng 10 suất học bổng Hỗ trợ và phát triển sinh viên trị giá 5 triệu đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Khắc Trung

Liên hệ