Vietnamese Vietnamese
  • Tin đoàn, hội
  • TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN

CĐSP KIÊN GIANG: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ X, NHIỆM KÌ 2017-2022

Doan thang 3 2018

Sáng ngày 3/3/2018, BCH Đoàn trường CĐSP Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Về tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thị Huỳnh Giao – Phó Bí thư Đoàn trường và hơn 105 đồng chí là BCH các Liên chi Đoàn, chi đoàn cơ quan và các chi đoàn trong nhà trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Phúc – Phó Bí thư Đoàn trường đã đại diện cho BCH Đoàn trường thông tin và triển khai về kết quả của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần XI và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS tỉnh Kiên Giang lần X, nhiệm kì 2017 – 2022.

Theo đó, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 151 đồng chí. Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong - bản lĩnh - đoàn kết - sáng tạo - phát triển”, cán bộ, ĐVTTN tỉnh Kiên Giang tin tưởng và kỳ vọng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, các bạn đoàn viên thanh niên của Đoàn trường CĐSP Kiên Giang cũng đã được lắng nghe phần những nội dung quan trọng trong văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc và Đại hội Đoàn tỉnh Kiên Giang như: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên trong tình hình mới; Nội dung, giải pháp tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi; Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị… trên toàn quốc và tại địa phương. Đặc biệt năm 2018 với khẩu hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang nói chung và Đoàn trường CĐSP nói riêng, sẽ tiếp tụcsẽ tiếp tục tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên của nhà trường nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022, từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ CĐSP trong năm 2018 và những năm tới, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, thu được nhiều thành công tốt đẹp.

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần X, nhiệm kì 2017-2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó, BCH Đoàn trường CĐSP Kiên Giang đã triển khai các tài liệu có liên quan và hướng dẫn các chi Đoàn triển khai trong buổi sinh hoạt lệ Đoàn tháng 3.

 HOÀNG PHÚC

Liên hệ