Vietnamese Vietnamese
  • Tin đoàn, hội
  • HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KIÊN GIANG: Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2023

          Ngày 16 tháng 11 năm 2020, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội hiệp thương chọn cử 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2023. Đồng chí Lê Đặng Hồng Phúc được hiệp thương chọn cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2023.

Quang cảnh Đại hội đại biểu HSVVN trường CĐSP Kiên Giang

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Nhiệm kỳ 2018-2020, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang từng bước khơi dậy được tinh thần nhiệt huyết và ý thức khẳng định mình của tuổi trẻ nhà trường nói chung và sinh viên nói riêng trong học tập và rèn luyện. Qua đó, tạo ra những nét mới trong các hoạt động vui - học của sinh viên; làm phong phú thêm các hoạt động của nhà trường và góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng tư tưởng, hình thành nếp sống đẹp, lòng yêu nghề, yêu quê hương, đất nước trong sinh viên. Trong nhiệm kỳ, Hội Sinh viên Việt Nam trường triển khai cho sinh viên, hội viên các chương trình lớn do Trung ương Hội, Tỉnh đoàn và Đoàn trường khởi xướng như phong trào “Sinh viên 5 tốt”, sinh viên tình nguyện, hiến máu tình nguyện, chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc”... Qua đó, có 102 hội viên, sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 37 hội viên, sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; trao hơn 40 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (tổng trị giá gần 20 triệu đồng); giới thiệu 4 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam tặng học bổng mỗi suất 5 triệu đồng; vận động 300 lượt hội viên, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện…

Đồng chí Phạm Hoàng Phúc – Chủ tịch HSV trường Khoá VII thông qua toàn văn văn kiện Đại hội

Đồng chí Tô Thị Duy Linh – Phó Chủ tịch HSVVN tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban Thiếu nhi – Trường học tỉnh Đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ban Chấp hành HSVVN trường CĐSP Kiên Giang khoá VII, nhiệm kì 2020 – 2023 ra mắt Đại hội

Với khẩu hiệu hành động “Sinh viên Trường Cao đẳng Sư Phạm Kiên Giang năng động, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Đại hội đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm: Hàng năm tổ chức ít nhất 1 hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa; 1 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học; 1 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; 1 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 30 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 60 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường; hội viên, sinh viên đề xuất ít nhất 50 ý tưởng, sáng kiến. Trong nhiệm kỳ, tổ chức ít nhất 2 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên, vận động 40 triệu đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên; xây dựng ít nhất 2 công trình sinh viên…

Khen thưởng tập thể chi Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Khen thưởng cá nhân hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam trường trao giấy khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020.

Tin và ảnh: TÚ ANH

Liên hệ