Vietnamese Vietnamese
  • Tin đoàn, hội
  • CÔNG TÁC TRIỂN KHAI PHONG TRÀO SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện khẩu hiệu hành động của Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kì 2018 -2023: “Sinh viên Việt Nam Bản lĩnh – Học tập - Sáng tạo – Tình nguyện - Hội nhập” và chủ đề năm học: “Sinh viên Việt Nam phát huy tinh thần “tiên phong, tương trợ, thích ứng” trước đại dịch Covid-19”. Đồng thời, xây dựng môi trường cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập, và tạo điều kiện cho sinh viên trau dồi đạo đức, tác phong, kĩ năng, thái độ, kiến thức, tay nghề góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang. Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt năm học 2021-2022 đến hội viên, sinh viên với các mốc thời gian như sau:

- Tháng 12/2021: Ban Chấp hành Hội xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào Sinh viên 5 tốt năm 2022;

- Tháng 01/2022: Ban Chấp hành Hội triển khai về các chi hội, hướng dẫn hội viên đăng ký danh hiệu cá nhân và tập thể Sinh viên 5 tốt;

- Tháng 06/2022: Tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện được tính của năm học 2021 – 2022.

- Từ tháng 06/2022 đến tháng 08/2022: Tổng hợp các thành tích đạt được trong năm học 2021 – 2022.

- Tháng 09/2022: Tổ chức bình xét và tuyên dương sinh viên 5 tốt từ cấp trường trở lên. Đối với những sinh viên có thành tích xuất sắc, Hội Sinh viên trường sẽ đề xuất tuyên dương ở cấp cao hơn.

 Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch sinh hoạt hàng tháng đảm bảo hoạt động của Câu lạc bộ và định hướng cho hội viên đạt các tiêu chuẩn danh hiệu Sinh viên 5 tốt.

Trên đây là các mốc thời gian triển khai thực hiện phong trào Sinh viên 5 tốt đến sinh viên, hội viên theo dõi và tự thân định hướng phấn đấu đạt danh hiệu đã đăng kí./.

Tải mẫu đăng ký danh hiệu tại đây

                                                                        Tin: TRẦN THỊ CẨM TIÊN

Liên hệ