Vietnamese Vietnamese
  • Tin tổng hợp
  • ĐEO KHẨU TRANG Y TẾ ĐÚNG CÁCH ĐỂ PHÒNG LÂY NHIỄM VIRUS CORONA

 

BBT website: Một trong những biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ mắc chủng virus corona mới (2019-nCoV) là mỗi người cần đeo khẩu trang y tế mỗi khi ra đường hoặc tiếp xúc với đông người.

1

Nguồn: Bộ Y tế

Liên hệ