Vietnamese Vietnamese
  • Tin tổng hợp
  • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP KIÊN GIANG KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025

 

Sáng ngày 29/5, Đảng bộ trường CĐSP Kiên Giang đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu đồng chí Phạm Xuân Bình – giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ trường CĐSP Kiên Giang khóa XIV, nhiệm kì 2020 – 2025.

Tham dự Đại hội có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thị Hoa – UVBCH, PCN UBKT Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Kiên Giang; đồng chí Phạm Hiền Sĩ – Phó Chánh VP Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cùng 85 Đảng viên đại diện cho ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết của tập thể Đảng bộ nhà trường.

Quang cảnh đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Võ Tùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trường CĐSP Kiên Giang đã báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ. Đồng chí Võ Tùng Ạnh đã nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ trường đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 đi vào hoạt động thục tiễn tại đơn vị.

Đ/c Võ Tùng Anh – UVBTV Đảng ủy thông qua báo cáo chính trị tại Đại hội

 Hoạt động công tác Đảng tại tại trường được Đảng ủy xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và sức chiến đấu của Đảng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng được coi trọng, công tác phát triển Đảng viên mới có sự tiến bộ, trong nhiệm kì đã kết nạp 75 Đảng viên mới đạt 107,7 % so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội, phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh KG tổ chức lớp học nhận thức về Đảng, trong nhiệm kì đã có 237 quần chúng được trao giấy chứng nhận.  Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong nhiệm kì trường đã cử 11 cán bộ thuộc đối tượng 3 và  75 cán bộ, giảng viên thuộc đối tượng 4 tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN. Phối hợp với chính quyền địa phương, công an các cấp để quản lý HSSV ở nội, ngoại trú; quản lý quân dự bị đối với HSSV (nam) trong thời gian học tại trường. Không có hiện tượng ma túy, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường; trong các năm qua trường được Bộ Công an tặng cờ đơn vị đạt thành tích xuất sắc phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Ngoài ra, công tác dân vận của trường cũng đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong nhiệm kì đã có 29 lượt mô hình tập thể và 11 lượt điển hình cá nhân được công nhận cấp cơ sở và cấp Đảng ủy Khối về phong trào “Dân vận khéo” hàng năm, có 01 mô hình và tổ chỉ đạo của Đảng ủy trường được khen cấp Đảng ủy Khối...

Có được kết quả trên là do sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết của các Đảng viên là cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đánh giá chất lượng đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên hàng năm. chất lượng, hiệu quả đào tạo được kiểm định đánh giá ngoài và được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp quốc gia; công tác nghiên cứu khoa học ngày càng phát triển theo hướng nâng cao chất lượng.

Để duy trì mục tiêu xây dựng trường thành trường chuyên nghiệp tiên tiến trong khối các trường chuyên nghiệp trong tỉnh. Trong nhiệm kì 2020 – 2025, Đảng bộ nhà trường đã đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng: Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở các cấp học được UBND tỉnh giao nhiệm vụ; Thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên đáp ứng sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Thực hiệp kịp thời, có chất lượng Đề án xây dựng nhà trường trong giai đoạn 2020 – 2025 khi được UBND tỉnh phê duyệt; Đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ bình quân 95% trở lên, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), 95 % trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kì, phấn đấu kết nạp 50 đảng viên mới, trong đó có ít nhất 40 đảng viên mới là sinh viên. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khé”, phấn đấu đăng kí xây dựng và được công nhận cấp Đảng ủy Khối 01 mô hình tập thể, 01 điển hình cá nhân. Các đoàn thể hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên….   

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH

BCH mới ra mắt Đại hội

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng ủy trường CĐSP Kiên Giang gồm 9 thành viên; bầu đồng chí Phạm Xuân Bình giữ chức danh Bí thư Đảng ủy nhà trường; đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên, nhiệm kỳ 2020-2025. Dịp này, BCH Đảng bộ nhà trường đã trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động, công tác chuyên môn. Nhìn chung, Công tác nhân sự và bầu cử ĐH Đảng bộ được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

HOÀNG PHÚC

CĐSP KIÊN GIANG

 

Liên hệ