Vietnamese Vietnamese
  • Tin tổng hợp
  • NÂNG CAO KHẢ NĂNG THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN CHO SINH VIÊN TỪ CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM

 

Công tác thực tập sư phạm là công tác quan trọng đối với sinh viên các ngành Sư phạm của trường CĐSP Kiên Giang trong nhiều năm qua. Năm học 2020 – 2021, nhà trường tiếp tục tổ chức, liên kết với các trường Tiểu học, Mầm non trên địa bàn thành phố tổ chức các đợt thực tập Sư phạm cho sinh viên ngành GD Tiểu học, GD Mầm non nhằm giúp sinh viên làm quen với môi trường làm việc sau này và nâng cao khả năng thực hành chuyên môn cho sinh viên.

1

Sinh viên ngành GDMN Thực tập tại trường MN Hoa Sen

Công tác thực tập Sư phạm đã giúp sinh viên trường CĐSP Kiên Giang có cơ hội thực tập chuyên môn và ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn tại các cơ sở giáo dục. Sau thời gian nghỉ Tết, BGH trường CĐSP Kiên Giang đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác thực tập Sư phạm để chỉ đạo cán bộ hướng dẫn và trang bị kĩ năng cho sinh viên tham gia thực tập Sư phạm, đồng thời phối hợp với BGH các trường Tiểu học, Mầm non trên địa bàn thành phố chọn thời gian thích hợp để sinh viên có thể đến trường và thực tập những hoạt động chuyên môn tại các điểm trường. Tại các trường Tiểu học, Mầm non, sinh viên sẽ được thực tập công tác chủ nhiệm, công tác chuyên môn và tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường như một giáo viên thực thụ. Qua đó, sinh viên sẽ đúc kết được những kinh nghiệm đầu tiên trong chặng đường giảng dạy của mình, từ đó bồi dưỡng thêm lòng yêu nghề, mến trẻ để trở thành một người giáo viên có năng lực, phẩm chất tốt đẹp trong tương lai.

2Sinh viên thực hành giờ lên lớp tại trường THCS Nguyễn Trường Tộ

3

4

Sinh viên thực hành công tác thực tập

Công tác thực tập thường được diễn ra trong 2 tuần đối với sinh viên năm thứ hai và 6 tuần đối với sinh viên năm thứ ba. Đợt thực tập 1 đối với sinh viên năm thứ hai thường giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc tại trường Tiểu học, Mầm non trên địa bàn thành phố Rạch Giá; Trong đợt thực tập 2, sinh viên năm thứ ba sẽ có cơ hội vừa làm công tác chủ nhiệm, vừa làm công tác chuyên môn tại trường. Ngoài ra, sinh viên còn được tham gia các công tác, hoạt động đoàn thể tại trường, các cuộc thi do các trường Tiểu học, Mầm non tổ chức và hỗ trợ BGH, GVCN tại trường thực hiện các hoạt động giảng dạy, chuyên môn khi được yêu cầu. Với sinh viên trường CĐSP Kiên Giang, đây là một công tác vừa bổ ích lại vừa giúp sinh viên có cơ hội thực hành các kiến thức đã được học trong nhà trường trong thực tế.

TIN, ẢNH: HOÀNG PHÚC

CĐSP KIÊN GIANG

Liên hệ