Vietnamese Vietnamese
  • Tin tổng hợp
  • ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CĐSP KIÊN GIANG: TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY NHÀ TRƯỜNG

 

Ngày 29 tháng 10 năm 2021, ông Nguyễn Văn Tuốt – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang, đã đến trao quyết định bổ nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy trường CĐSP Kiên Giang.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Tuốt – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang, đã trao quyết định bổ nhiệm ông Cao Thanh Hùng – Hiệu trưởng trường CĐSP Kiên Giang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy trường CĐSP Kiên Giang. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày kí quyết định.

1

Ông Nguyễn Văn Tuốt – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang, đã trao quyết định bổ nhiệm ông Cao Thanh Hùng – Hiệu trưởng trường CĐSP Kiên Giang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy trường CĐSP Kiên Giang

Dịp này, ông Cao Thanh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường CĐSP Kiên Giang đã có buổi làm việc đầu tiên với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy trường CĐSP Kiên Giang.  

TIN, ẢNH: HOÀNG PHÚC

BBT CĐSP KIÊN GIANG

Liên hệ