Vietnamese Vietnamese
  • Tin tổng hợp
  • KIÊN GIANG PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Kiên Giang vừa có kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng có thêm những giải pháp thiết thực để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

1

 

Ban Chỉ đạo 35 huyện Vĩnh Thuận tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của tuổi trẻ Vĩnh Thuận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay". Ảnh: M.T

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân viết bài về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, ghi nhận, biểu dương các tác giải có bài viết xuất sắc và các tập thể có nhiều bài viết dự thi đạt chất lượng tốt.

Đối tượng tham gia cuộc thi là giảng viên, công chức, viên chức Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị huyện, thành phố; giảng viên, công chức, viên chức các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh; cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài tỉnh. Nội dung bài viết tập trung phản ánh thực tiễn và kinh nghiệm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ban tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 16/2/2022 đến hết ngày 15/8/2022 (tính theo dấu bưu điện). Người tham gia dự thi gửi đồng thời bản giấy và file bài viết (định dạng Microsoft Word). Cụ thể: Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh gửi bài dự thi về ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nơi công tác, cư trú. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ngoài tỉnh bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh (qua Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), số 645 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; đồng thời, gửi file vào địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ban Tổ chức tỉnh chấm, tuyển chọn và trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các cá nhân. Đồng thời, trao 5 giải cho các tập thể có nhiều bài viết dự thi và đạt chất lượng tốt.

Đỗ Quỳnh

Nguồn: Website Tỉnh uỷ Kiên Giang

Liên hệ