Vietnamese Vietnamese
  • Tin tổng hợp
  • CHI BỘ TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN MÔ HÌNH DÂN VẬN KHÉO “TỦ SÁCH PHÁP LUẬT TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KIÊN GIANG”

Thực hiện Công văn 454/UBND-NC ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.

Sáng ngày 20/4/2022, Chi bộ Tổ chức - Hành chính ra mắt mô hình dân vận khéo “Tủ sách pháp luật Cao Đẳng Sư Phạm” tại Thư viện trường.

Đến dự có Thầy Cao Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ và các bạn sinh viên lớp 43GDMN A.

Trong buổi ra mắt Tủ sách, thầy Lê Minh Hải (Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh) đã trình bày về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với sinh viên và viên chức trong trường. Để phát huy hiệu quả tích cực của Tủ sách, Chi bộ sẽ phân công đảng viên vận động viên chức và sinh viên các khóa trong trường thường xuyên đến thư viện đọc, tìm hiểu các bộ luật mới và các sách, báo, tài liệu tham khảo phục vụ công việc và học tập.

1

Tủ sách pháp luật CĐSP với hơn 60 bộ luật

2

Thầy Cao Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng đảng viên Chi bộ Tổ chức - Hành chính

3

Thầy Cao Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng sinh viên K43GDMN A

4

Thầy Lê Minh Hải trình bày với thầy Hiệu trưởng về các giải pháp để thực hiện thành công mô hình 

5

Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh Lê Minh Hải trình bày về ý nghĩa của Tủ sách PL với sinh viên lớp 43GDMN A

6

 Các bạn 43GDMN A rất phấn khởi khi đến thư viện

Tin, Ảnh

LÊ MINH HẢI

Liên hệ