Vietnamese Vietnamese
  • Tin tổng hợp
  • KHOA CHÍNH TRỊ - TÂM LÝ GIÁO DỤC Sinh hoạt chuyên đề: Luật An ninh mạng và định hướng sử dụng mạng xã hội cho sinh viên

 

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2022 và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong sinh viên. Ngày 07/11/2022, tại Hội trường, Khoa Chính trị - Tâm lý giáo dục tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Luật An ninh mạng và định hướng sử dụng mạng xã hội cho sinh viên” nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về Luật An ninh mạng với vấn đề an ninh không gian mạng quốc gia, an ninh an toàn học đường và sử dụng mạng xã hội một cách hữu ích, tránh xa tệ nạn xã hội, phòng ngừa tội phạm.

Buổi sinh hoạt đã thu hút hơn 200 sinh viên ngành Sư phạm mầm non tham gia. Thông qua buổi sinh hoạt, sinh viên được báo cáo viên cung cấp những nội dung cơ bản về luật an ninh mạng, nhận diện những thông tin xấu, độc và kĩ năng ứng xử có văn hoá trên không gian mạng. Đồng thời cũng là diễn đàn trao đổi những kiến thức, hiểu biết về an ninh mạng sinh viên, những vi phạm pháp luật an ninh mạng thường gặp trong thực tiễn cuộc sống và cách phòng tránh.

Một số hình ảnh:

1

2

3

Liên hệ