Vietnamese Vietnamese
  • Tin tổng hợp
  • HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CĐSP KIÊN  GIANG HỌP KÌ HỌP THỨ HAI, NHIỆM KÌ 2023 – 2028

 

Chiều ngày 25/4/2024, Hội đồng trường CĐSP Kiên Giang đã tổ chức kì họp lần thứ hai Hội đồng trường trường CĐSP Kiên Giang, nhiệm kì 2023 – 2028 tại phòng họp của trường.

Tại cuộc họp, TS. Nguyễn Phùng Tuyển – Chủ tịch Hội đồng trường đã thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2024. Trong đó, Hội đồng trường đã thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024.

1

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2024, nhà trường sẽ thực hiện nhiều hoạt động quan trọng. Trong đó, Hội đồng trường sẽ có ý kiến về công tác tài chính, các nhiệm vụ chuyên môn, đào tạo của nhà trường. Đồng thời, Hội đồng trường sẽ tiến hành họp và đánh giá theo thời gian, chu kì hằng năm theo đúng quy định. Đặc biệt, Hội đồng trường sẽ chỉnh đạo nhà trường tập trung vào các nhiệm vụ đánh giá ngoài, công tác tổ chức cán bộ, công tác tuyển sinh của nhà trường…

2

TS. Nguyễn Phùng Tuyển – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại Hội nghị

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã lắng nghe các ý kiến đóng góp về mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường, một số vấn đề liên quan đến nhiệm vụ đào tạo của nhà trường, thể thức văn bản…

Kì họp thứ hai của Hội đồng trường đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho nhiệm vụ chuyên môn của trường. Hội nghị là cơ sở để Hội đồng trường tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, vai trò giám sát, điều chỉnh của nhà trường.

TIN, ẢNH: HOÀNG PHÚC

CĐSP KIÊN GIANG

Liên hệ