Vietnamese Vietnamese
  • Tuyển dụng

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 7 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 7 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 7 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Với phương châm chất lượng khẳng định thương hiệu, Công ty Edu là đơn vị đứng đầu tiên phong tại địa bàn tỉnh Kiên Giang trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục tiên tiến theo chuẩn Quốc tế từ trang thiết bị giảng dạy hiện đại và giáo trình Tiếng Anh chuẩn Quốc tế.Với phương châm chất lượng khẳng định thương hiệu, Công ty Edu là đơn vị đứng đầu tiên phong tại địa bàn tỉnh Kiên Giang trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục tiên tiến theo chuẩn Quốc tế từ trang thiết bị giảng dạy hiện đại và giáo trình Tiếng Anh chuẩn Quốc tế.Nhằm đáp ứng hoạt động giảng dạy, Công ty Edu đang cần tuyển dụng các vị trí như sau:

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang cần tuyển 01 nhân viên bảo vệ, yêu cầu cụ thể như sau:

Trường mầm non Happy Kids (Phú Quốc) cần tuyển dụng 02 giáo viên mầm non, thông tin tuyển dụng cơ bản như sau:

Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên đợt 2 năm 2020 tại trường iSchool Rạch Giá để bổ sung nhân sự cho năm học 2020 - 2021, cụ thể:

Trường Hội nhập quốc tế iSchool Rạch Giá là một trong các thành viên của Tập đòan Nguyễn Hoàng (NHG) đào tạo từ mầm non đến THPT, hiện nay hệ thống iSchool đã có mặt tại 14 tỉnh thành trên cả nước. Từ năm 2008 đến nay đã có hơn 40.000 học sinh đã đồng hành cùng hệ thống iSchool, 6.000 học sinh đang theo học từ mầm non đến lớp 12 trong hệ thống iSchool, là nơi làm việc của hơn 700 giáo viên, nhân viên nhiệt tình, tận tâm và trách nhiệm.

Thông báo tuyển giáo viên và bảo mẫu ngành học mầm non

Thông báo tuyển dụng của trường iSchool

TRƯỜNG CĐSP KIÊN GIANG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018: 01 giảng viên Lịch sử, 01 giảng viên Tiếng Anh

Liên hệ