Vietnamese Vietnamese

Căn cứ Công văn số 376/UBND-KGVX ngày 09/03/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận chủ trương cho Trường CĐSP Kiên Giang liên kết đào tạo liên thông đại học, đại học văn bằng 2, hình thức vừa làm vừa học với Trường Đại học Đồng Tháp năm 2023;

Căn cứ Công văn số 376/UBND-KGVX ngày 09/03/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận chủ trương cho Trường CĐSP Kiên Giang liên kết đào tạo liên thông đại học, đại học văn bằng 2, hình thức vừa làm vừa học với Trường Đại học Đồng Tháp năm 2023;

Căn cứ Thông báo số 2002/TB-ĐHĐT ngày 22/11/2022 của Trường Đại học Đồng Tháp về việc gia hạn thời gian tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2023.

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo gia hạn thời gian tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

Thông báo về việc nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2023 của Trường Đại học Đồng Tháp kèm theo Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2023 của Trường Đại học đồng Tháp.

Quyết định công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển đại học liên thông VLVH năm 2022 tại trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Căn cứ Công văn số 685/VP-KGVX ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận chủ trương cho Trường CĐSP Kiên Giang liên kết đào tạo liên thông đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học với Trường Đại học Đồng Tháp năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 360/TB-ĐHĐT ngày 15/3/2022 của Trường Đại học Đồng Tháp về việc thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022, tại cơ sở đào tạo Trường CĐSP Kiên Giang.

Căn cứ Công văn số 476/VP-KGVX ngày 25/01/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc chủ trương về việc liên kết đào tạo liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học; Căn cứ Thông báo số 302/TB-ĐHĐT ngày 15/3/2021 của Trường Đại học Đồng Tháp về việc thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2021, tại cơ sở đào tạo Trường CĐSP Kiên Giang, 

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp, các ngành đào tạo cụ thể như sau:

Kế hoạch giảng dạy hè năm học 2019 - 2020 (ĐHĐT) đợt học tháng 7,8/2020 các lớp đào tạo không chính quy tại các đơn vị đào tạo liên kết.

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng đào tạo liên thông năm 2020 các lớp liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp.

Danh sách trúng tuyển đại học liên thông VLVH năm 2020 các ngành: Giáo dục mầm non, giáo dục thể chất, giáo dục tiểu học, sư phạm âm nhạc, sư phạm địa lý, sư phạm ngữ văn, sư phạm tiếng anh, sư phạm tin học, sư phạm toán học

Căn cứ Công văn số 2640/VP-VHXH ngày 07/05/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc chủ chương liên kết đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học của trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang;

Thông báo nhập học lớp Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non trình độ đại học hệ vừa làm vừa học, liên kết với Đại học Sư phạm Hà Nội, khóa tuyển năm 2019 (học đợt 1 năm 2020)

Liên hệ