Vietnamese Vietnamese
  • Báo cáo PCTN
  • Công khai kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2022

Công khai kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2022 tại phòng khách trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang từ ngày 30 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 15 tháng 02 năm 2023.

cong khai thu nhap ca nhan 2022

Liên hệ