Vietnamese Vietnamese
  • Tin đoàn, hội
  • ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP KIÊN GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÓNG GÓP VÀ TRIỂN KHAI DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐHĐB TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VÀ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐTN về triển khai tuần sinh hoạt công dân cho đoàn viên và cán bộ chủ chốt công tác Đoàn năm học 2022, BCH Đoàn trường đã tổ chức Hội nghị Quán triệt và đóng góp vào dự thảo văn kiện ĐHĐB toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII, nhiệm kì 2022 – 2027.

BCH Đoàn trường đã cử đồng chí Phạm Hoàng Phúc – Bí thư Đoàn trường, đồng chí Trần Văn Toàn – P. Bí thư Đoàn trường tổ chức sinh hoạt, triển khai cho cán bộ chủ chốt, đoàn viên, sinh viên các khóa 42,43,44 vào 2 đợt tuần sinh hoạt công dân.

1

Đ/c Phạm Hoàng Phúc tổ chức Hội nghị quán triệt, góp ý văn kiện ĐHĐB Đoàn trường CĐSP và Đoàn Tỉnh Kiên Giang

Theo đó, BCH Đoàn trường đã tổ chức sinh hoạt chính trị, tổ chức lần lượt 2 Hội nghị quán triệt và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện ĐHĐB toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII và dự thảo văn kiện ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang khóa XI và nghị quyết ĐH Đoàn trường khóa X. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị bài bản, công phu, kỹ lưỡng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, BCH Đoàn trường; dự thảo văn kiện đã cho thấy kết quả khả quan và phương hướng nhiệm vụ phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt đã bám sát tinh thần của văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

2

Đ/c Trần Văn Toàn tổ chức Hội nghị đóng góp dự thảo văn kiện ĐHĐB Đoàn toàn quốc khóa XII cho cán bộ chủ chốt 3 khóa 42,43,44

Về mặt hình thức, dự thảo văn kiện có bố cục rõ ràng, số liệu cụ thể. Về mặt nội dung, các thành viên tham dự các Hội nghị đã thống nhất các thành quả, chỉ tiêu mà dự thảo văn kiện ĐHĐB Đoàn toàn quốc và ĐHĐB Đoàn tỉnh Kiên Giang đã trình bày. Tuy nhiên, các Hội nghị cũng nhận thấy có một số ý kiến về công tác xây dựng và tổ chức các phong trào Tình nguyện, hoạt động chăm lo cho Đoàn viên, sinh viên yếu thế Đoàn trường cần triển khai một cách sâu rộng, cụ thể hơn. Các Hội nghị này được BCH Đoàn trường tổ chức trong 2 đợt sinh hoạt chính trị đầu năm học, đây là dịp để đoàn viên, sinh viên của trường được học tập, sinh hoạt chính trị tập trung, triệt để, chuẩn bị cho các hoạt động, phong trào trong năm học mới.

TIN: HOÀNG PHÚC

ẢNH: HOÀNG PHÚC – TRẦN TOÀN

TRƯỜNG CĐSP KIÊN GIANG

 

Liên hệ