Vietnamese Vietnamese

 “Tháng khuyến học” là hoạt động thường niên được các cấp Hội khuyến học kế tục và phát triển mạnh mẽ, được các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể xã hội, các doanh nghiệp phối hợp hưởng ứng rộng rãi, mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Bước vào năm học mới, để đồng hành với ngành giáo dục tỉnh nhà, Hội Khuyến học trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang đã triển khai Lễ phát động Hưởng ứng “Tháng Khuyến học” và “Tuần lễ học tập suốt đời”.

Tại buổi lễ, Ban Chấp hành Hội khuyến học trường đã triển khai Kế hoạch số 07/KH-HKH ngày 9/8/2022, về việc tổ chức thi đua hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam và Kế hoạch số 09/KH-HKH ngày 20/9/2022 của Hội Khuyến học trường, về việc Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị giai đoạn 2021-2023”, qua đó tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các hoạt động khuyến học, khuyến tài trong nhà trường, phát triển các mô hình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập.

1

Ban Chấp hành Hội khuyến học trường triển khai Kế hoạch

Để Tháng khuyến học triển khai hiệu quả, tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Khuyến học trường – ông Nguyễn Tấn Kiệt đã công bố Quyết định thành lập các Chi hội khuyến học thuộc đơn vị phòng, khoa. Đồng thời đề nghị các chi hội tập trung vào các nội dung đã được đề ra, tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp về công tác khuyến học gắn liền với đào tạo của Nhà trường nhằm tăng cường hiệu quả các phong trào Tháng khuyến học.

2

Ông Nguyễn Tấn Kiệt - Chủ tịch Hội Khuyến học trường, phát biểu chỉ đạo trong buổi lễ

3

Ông Nguyễn Tấn Kiệt - Chủ tịch Hội Khuyến học trường, trao Quyết định thành lập chi hội

Cũng trong buổi lễ, Hội Khuyến học trường đã trao Quyết định hỗ trợ khuyến học cho 08 sinh viên với giá trị 200.000 đồng/suất nhằm động viên, khen thưởng các bạn đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng,

4

Hội Khuyến học trường hỗ trợ sinh viên

HỒNG PHÚC

Liên hệ