Vietnamese Vietnamese

BAN GIÁM HIỆU

 1. NCS. Cao Thanh Hùng

thay hung

Bí thư - Hiệu trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. NCS. Nguyễn Tấn Kiệt

Phó Bí thư - Phó hiệu trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. NCS. Nguyễn Trọng Nghi
 

 

Phó hiệu trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ThS. Trịnh Ngọc Giang 

Trinh Giang             

Phó hiệu trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1. TS. Nguyễn Phùng Tuyển

thay tuyen

Chủ tịch Hội đồng trường

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ThS. Nguyễn Thị Yến

chi yen

Thư ký Hội đồng trường

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÁC KHOA, PHÒNG CHỨC NĂNG

1/. Phòng Tổ chức Cán bộ-Công tác sinh viên (ĐT: 02973911071; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

co suong new

ThS. Phạm Thị Thu Sương - Phó trưởng phòng phụ trách

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hong phuc new

ThS. Lê Đặng Hồng Phúc - Phó trưởng phòng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2/. Phòng Quản lý đào tạo (ĐT: 0297.3865498; Fax: 0297.3910177; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Phan Dau 3 2020 1

 TS. Phan Đầu - Trưởng phòng;

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Ngọc Trác - Phó trưởng phòng;  

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3/. Phòng Quản lý khoa học - Đảm bảo chất lượng (ĐT: 02973916295; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  nguyen phuoc hai new

TS. Nguyễn Phước Hải - Trưởng phòng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                      

ThS. Mã Thị Minh Thư - Phó trưởng phòng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

4/. Phòng Hành chính - Quản trị (ĐT: 0297.3864049; Fax: 0297.3913762; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


                    

ThS. Trần Hiền Phúc - Trưởng phòng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hinh 34 nen xanh Copy

ThS. Lê Văn Bé - Phó trưởng phòng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ThS. Nguyễn Chính Hạnh - Phó trưởng phòng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5/. Khoa Tự nhiên - Xã hội (ĐT: 0297.3911601; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

                  

ThS. Võ Tùng Anh - Trưởng khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

 

ThS. Đinh Thị Thanh Mai - Phó trưởng khoa

chi mai

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6/. Khoa Giáo dục Mầm non (ĐT: 0297.3911603; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 canh 1975

ThS. Hoàng Thị Cảnh - Trưởng khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 C Trang

ThS. Trịnh Thanh Trang - Phó trưởng khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chi ngan

ThS. Huỳnh Thị Bích Ngân - Phó trưởng khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7/. Khoa Chính trị - Tâm lý GD (ĐT: 0297.3911602; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

FILE HINH 3X4. LE MINH HAI

TS. Lê Minh Hải - Trưởng khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

T Trung 

Th.S. Nguyễn Khắc Trung - Phó trưởng khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐOÀN THỂ

        1/.Công đoàn cơ sở (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

        thay tuyen 

        TS. Nguyễn Phùng Tuyển - Chủ tịch Công đoàn

        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        

       ThS. Lâm Thị Thạnh - Phó chủ tịch Công đoàn        

        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        2/. Đoàn TNCS HCM (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

        Phạm Hoàng Phúc       - Bí thư Đoàn trường

        Trần Văn Toàn              - P. Bí thư Đoàn trường

        Lê Đặng Hồng Phúc     - P. Bí thư Đoàn trường

        3/. Hội sinh viên (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

         Lê Đặng Hồng Phúc         - Chủ tịch

         Trần Như Quỳnh              - P. Chủ tịch

         Trần Ngọc Nhung             - P. Chủ tịch

sodo

Liên hệ