Vietnamese Vietnamese
  • Các đơn vị

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Nhà trường, Trung tâm  Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang chiêu sinh lớp Ứng dụng công nghệ thông tin trình độ cơ bản, cụ thể như sau:

Thông báo chiêu sinh lớp Ứng dụng CNTT trình độ cơ bản khóa 34 - Khai giảng ngày 01/07/2019

Trung tâm ngoại ngữ - Tin học thông báo chiêu sinh các lớp Tiếng anh trình độ a2, Ứng dụng CNTT trình độ cơ bản, Khóa 31 - Khai giảng ngày 24/9/2018

Trung tâm ngoại ngữ - Tin học thông báo tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng cntt trình độ cơ bản

Thông báo chiêu sinh lớp Tiếng Anh dành cho trẻ em

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học chiêu sinh các lớp Tiếng Anh gồm các trình độ A2, B1, B2, C1 (Bậc 2->5)

Thông báo chiêu sinh lớp Tiếng Anh A2 và Ứng dụng CNTT trình độ cơ bản - khóa 30, khai giảng ngày 12/3/2018

 Thông báo chiêu sinh các lớp Tiếng Anh, Tin học A, B khóa 26

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học thông báo tổ chức thi chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học K24 (16/4/2016)

Ban Biên tập website trường CĐSP Kiên Giang là bộ phận truyền thông của trường CĐSP Kiên Giang

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang được tỉnh đầu tư xây dựng 3 dãy ký túc xá 3 tầng gồm Ký túc xá A, B, C nằm trong khuôn viên Nhà trường. Có 98 phòng gồm 2 phòng làm việc, 2 phòng dùng chung và 94 phòng ở cho Sinh viên nội trú.

Thực hiện Kế hoạch năm của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Công đoàn năm 2022, được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ kết hợp Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tổ chức kỹ niệm 21 năm ngày gia đình Việt Nam năm 2022.

Liên hệ