Vietnamese Vietnamese
  • Đào tạo bồi dưỡng
  • Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện và thiết bị trường học năm 2023

 

Tới dự khai giảng lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Văn Huê – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía nhà trường, có đồng chí Phan Đầu – Trưởng phòng Quản lý đào tạo, cùng với sự tham dự của hơn 90 học viên trong khóa bồi dưỡng này.

Chương trình tập huấn dự kiến kéo dài 04 ngày. Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Huê yêu cầu tổ chức tốt nội dung, chương trình tập huấn đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Chỉ đạo Ban tổ chức lớp học, cán bộ, nhân viên tham gia lớp nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ nội dung nhằm triển khai, vận dụng đáp ứng nhu cầu, yêu cầu thực tiễn công tác tại thư viện của các đơn vị.

Một số hình ảnh lễ khai giảng:

1

2

HỒNG PHÚC

Liên hệ