Vietnamese Vietnamese

Thực hiện Thông báo số 104-TB/ĐU ngày 17/5/2022 v/v thống nhất thời gian đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022- 2025 của Đảng uỷ, Chi uỷ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường CĐSP Kiên Giang đã tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường từ ngày 22 – 27/5/2022.

Tại đại hội các chi bộ, BCH Khoá IX đã đánh giá đầy đủ những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025; thông qua báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ 2019- 2022. Văn kiện các chi bộ đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm và hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ được phân công chỉ đạo đại hội chi bộ đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của các chi bộ và biểu dương những thành tích mà các chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các chi bộ và đặc biệt đã chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm làm cơ sở để các chi bộ bổ sung vào giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, đại hội các chi bộ đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đúng theo quy định. Các chi bộ đã bầu chi uỷ nhiệm kỳ 2022-2025.

Danh sách Ban chấp hành các chi bộ:

1. Chi bộ khoa Tự nhiên – Xã hội

     Bí thư: Võ Tùng Anh

     Phó Bí thư: Đinh Thị Thanh Mai

    Chi uỷ viên: Trần Như Quỳnh

2. Chi bộ khoa Chính trị - Tâm lý giáo dục

     Bí thư: Hoàng Thị Cảnh

     Phó Bí thư: Nguyễn Khắc Trung

3. Chi bộ Tổ chức - Hành chính

     Bí thư: Trần Hiền Phúc

     Phó Bí thư: Phạm Thị Thu Sương

     Chi uỷ viên: Nguyễn Chính Hạnh

4. Chi bộ QLĐT – ĐBCL

     Bí thư: Phan Đầu

     Phó bí thư: Nguyễn Phước Hải

     Chi uỷ viên: Lê Vũ Quỳnh Phương

5. Chi bộ GDMN

     Bí thư: Nguyễn Phùng Tuyển

     Phó Bí thư: Huỳnh Thị Bích Ngân

     Chi uỷ viên: Lâm Thị Thạnh

Sau đây là một số hình ảnh:

1 2

Đại hội Chi bộ Khoa CT-TLGD

2

Đại hội Chi bộ Khoa TN&XH

3

Đại hội Chi bộ Tổ chức - Hành chính

DSC00820

Đại hội Chi bộ Quản lý đào tạo - Đảm bảo chất lượng

4

Đại hội Chi bộ Khoa GDMN

TIN, ẢNH: HOÀNG PHÚC – LVB

BBT WEBSITE TRƯỜNG CĐSP KIÊN GIANG

Liên hệ