Vietnamese Vietnamese
  • Tin tổng hợp
  • KHOA CHÍNH TRỊ - TÂM LÝ GIÁO DỤC TIẾP SỨC HỌC SINH NGHÈO ĐẾN TRƯỜNG

Chào đón năm học mới 2022 – 2023, khoa Chính trị - Tâm lý giáo dục tiếp tục thực hiện công tác dân vận để vận động tập viết, ba lô hỗ trợ cho các em học sinh tiểu học khó khăn. Để kịp thời hỗ trợ cho các em học sinh bước vào năm học mới, khoa đã tiến hành trao tặng 43 ba lô, cặp sách, và 430 tập viết cho 43 học sinh tại 4 trường: Tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 1, 2 (Huyện Châu Thành), Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, Tiểu học Nguyễn Huệ (Rạch Giá).

Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Công ty VIETSTAR (Hà Nội), anh Trịnh Văn Nghĩa và chị Trịnh Thị Huệ (Hà Nội), Anh Nguyễn Chế Linh, Giám đốc C. Ty du học L&D (Kiên Giang) đã đồng hành cùng chương trình

Một số hình ảnh

TAO QUA TRUONG NGUYEN HUỆ

TRAO QUÀ TRUONG VĨNH HÒA HIỆP 2

TRAO QUÀ TRƯỜNG NGUYỄN CHÍ THANH

TRAO QUÀ TRƯỜNG VINH HÒA HIỆP 1

Liên hệ