Vietnamese Vietnamese

 

BAN BIÊN TẬP WEBSITE TRƯỜNG CĐSP KIÊN GIANG

1. Thông tin chung

Ban Biên tập website trường CĐSP Kiên Giang là bộ phận truyền thông của trường CĐSP Kiên Giang 

Theo quyết định 241/QĐ-CĐSP ngày 19 tháng 9 năm 2022 về việc kiện toàn Ban Biên tập Website thì Ban có 3 thành viên: Ông Nguyễn Tấn Kiệt, Phó Hiệu trưởng - Trưởng Ban; ông Lê Văn Bé, Phó trưởng phòng Hành chính - Quản trị - thành viên; bà Lê Đặng Hồng Phúc, chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ và công tác sinh viên - thành viên.

2. Chức năng nhiệm vụ:

Ban Biên tập Website Trường CĐSP Kiên Giang là đơn vị trực thuộc chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, với chức năng và nhiệm vụ truyền thông, đưa tin bài về các hoạt động, tổ chức, sự kiện của trường CĐSP Kiên Giang như sau:

+ Là đơn vị trực tiếp tiếp nhận tin bài viết từ các đơn vị trong và ngoài nhà trường về các sự kiện, hoạt động có liên quan đến sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

+ Chịu trách nhiệm về các tin bài, hình ảnh về các sự kiện, phong trào, hoạt động diễn ra trong và ngoài trường. Định kì cập nhật các thông tin tuyển sinh, các hoạt động của nhà trường.

+ Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn công khai các quy định, chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy của Nhà trường, các Nghị quyết, Quyết định, Thông tư, Chỉ thị đến các công chức, viên chức và sinh viên.;

+ Tạo ra một kênh trao đổi giữa nhà trường và các tổ chức, cá nhân muốn tìm hiểu thông tin về tuyển sinh, chất lượng đào tạo, các hoạt động tại nhà trường.

+ Cập nhật lịch làm việc Ban Giám hiệu

3. Liên hệ đăng bài viết

Để gửi bài viết, nội dung đăng Website, thầy cô, cán bộ viên chức và các bạn sinh viên vui lòng gửi cho Ban Biên tập Website theo địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Nội dung bài viết sẽ được chúng tôi kiểm duyệt, nếu phụ hợp chúng tôi sẽ đăng vào chuyên mục phù hợp.

 

Liên hệ