Vietnamese Vietnamese
  • Giới thiệu

1. SỨ MẠNG

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang có sứ mạng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có trình độ cao đẳng; đào tạo nguồn nhân lực khác có trình độ cao đẳng cho tỉnh Kiên Giang và cả nước; liên kết đào tạo đội ngũ lao động có trình độ đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực: Khoa học giáo dục, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học ứng dụng; hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo.

Kiên Giang là một trong những tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở phía tận cùng tây nam Tổ quốc. Diện tích tự nhiên 6.269,00km2. Địa hình gồm cả đồng bằng, rừng, núi, ven biển, biên giới và hải đảo, trong đó có đảo Phú Quốc nổi tiếng xinh đẹp và trù phú.

Giới thiệu về nhân sự và cơ cấu tổ chức của trường.

Liên hệ