Vietnamese Vietnamese

Thông báo về việc tiếp nhận học sinh - sinh viên vào ở ký túc xá. Căn cứ vào thông báo số 36/TB-CĐSP của Ban Giám hiệu Trường Cao đăng Sư phạm Kiên Giang về việc cho học sinh - sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19.

Thông báo về việc đăng ký ở ký túc xá năm học 2019 - 2020

Thông báo về việc tiếp nhận cán bộ, giáo viên về tập huấn tại trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang hè 2019

Thông báo về việc thu hồi phòng ở K38, 39 và việc đăng ký ở hè năm 2019

Liên hệ