Vietnamese Vietnamese

Thư viện

1. Giới thiệu chung về lịch sử hình thành

Thư viện trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của nhà trường, được sự quản lý trực thuộc phòng Đào tạo – Bồi dưỡng. Thư viện đã đóng góp hiệu quả vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Nhà thư viện được xây dựng nằm ở trung tâm khuôn viên trường nên rất thuận tiện cho việc mượn tài liệu học tập và nghiên cứu cho cán bộ, giáo viên và sinh viên trong nhà trường.

Hiện tại, nguồn tài liệu truyền thống của thư viện có khoảng : 4.412 đầu sách với 88.310 cuốn (gồm giáo trình và tài liệu tham khảo) và 30 đầu báo và tạp chí.

Thư viện có 02 phòng đọc sách:

- Phòng đọc tầng lầu dành cho sinh viên đọc sách, báo và nghiên cứu học tập với 186 ghế ngồi, phòng rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ.

- Phòng đọc tầng trệt dành cho cán bộ, giáo viên nghiên cứu và trao đổi chuyên môn giảng dạy, với 64 ghế ngồi, phòng rất yên tĩnh, thoáng mát, thuận tiện cho việc nghiên cứu tài liệu.

Thư viện được trang bị 03 máy vi tính, trong đó 01 máy nối mạng Internet để cán bộ thư viện thuận tiện trong việc tra cứu thông tin.

Thư viện được tổ chức và hoạt động theo mô hình truyền thống, với đội ngũ cán bộ gồm 04 người với trình độ chuyên môn được đào tạo bài bản, đúng chuyên ngành.

Hàng năm, Thư viện liên tục được trang bị giáo trình mới đem vào nghiên cứu giảng dạy của nhà trường.

 2. Chức năng và nhiệm vụ của thư viện

+ Chức năng:

- Thư viện có chức năng đảm bảo việc thu thập, bổ sung, lưu trữ và phổ biến, cung cấp thông tin cũng như hỗ trợ khai thác nguồn thông tin phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của nhà trường.

 + Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp nhà trường xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động thư viện. có những đề xuất và biện pháp về xây dựng, phát triển nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch mua giáo trình, sách, báo và các tài liệu khác. Thu nhận những tài liệu, đề tài, luận văn thạc sĩ…

- Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, kỷ thuật theo quy định chuyên môn về công tác thông tin thư viện.

- Giới thiệu và trưng bày sách, báo và các tài liệu mới.

- Quản lý phòng đọc phục vụ cán bộ, giáo viên và sinh viên trong nhà trường, hướng dẫn cán bộ giáo viên và sinh viên tra cứu mục lục mượn giáo trình và các tài liệu khác.

- Xây dựng nội quy thư viện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý các vi phạm nội quy thư viện.

- Thực hiện hợp tác với các đơn vị trong trường về việc bổ sung tài liệu, giáo trình mới để trang bị phục vụ giảng dạy và học tập của nhà trường.

- Từng bước nghiên cứu và đổi mới trong tương theo hướng thông tin hóa và tự động hóa trong thư viện trường học. ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Liên hệ