Vietnamese Vietnamese
  • Qui định - Biểu mẫu

Tải các biểu mẫu và quy định về NCKH bao gồm: Đề tài NCKH, Giáo trình, TLTK, Sáng kiến, Bảng danh mục, Quy định... áp dụng từ năm học 2022 - 2023 tại đây.

 

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND - Ban hành Quy định về xét ,công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Biểu mẫu sáng kiến áp dụng từ năm học 2020 - 2021. Cá nhân, đơn vị có nhu cầu tải về biểu mẫu sáng kiến hãy click tại đây. Bìa biểu sáng kiến click tại đây

Cá nhân, đơn vị có nhu cầu tải về mẫu trắc nghiệm có thể click vào dạng Word hoặc dạng Excel để tải về

Biểu mẫu sáng kiến áp dụng từ năm học 2019 - 2020. Cá nhân, đơn vị có nhu cầu tải về hãy click vào đây Bìa biểu sáng kiến tải về tại đây

Quy định và biểu mẫu NCKH áp dụng từ năm học 2019 - 2020. Cá nhân, đơn vị có như cầu tải về hãy click vào các đường link dưới đây:

Quy định về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Quyết định số 98/QĐ-CĐSP về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiếncủa Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Biểu mẫu Sáng kiến theo quyết định số 98/QĐ-CĐSP  về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Quy định - Biểu mẫu về Giáo trình/TLTK năm 2018

Quy định - Biểu mẫu về đề tài NCKH năm 2018

Liên hệ