Vietnamese Vietnamese

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ và các Chi bộ trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang là một thành viên trong hệ thống chính trị của tỉnh Kiên Giang được Công đoàn Viên chức tỉnh công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang. Ban chấp hành Đoàn trường với mười bảy đại diện là những gương mặt Đoàn viên tiêu biểu được sự tín nhiệm cao, đại diện cho tuổi trẻ nhà trường viết tiếp chặng đường vẻ vang của thanh niên Sư phạm.

Hội Sinh viên Trường CĐSP Kiên Giang nhận được quyết định thành lập vào ngày 14/06/2003. Hiện nay, Hội Sinh viên Trường có 854 hội viên/860 sinh viên, chiếm tỉ lệ: 98,1%; gồm 3 Liên Chi Hội Sinh viên theo khoa và 31 chi hội theo lớp. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường hiện nay có 15 đồng chí; trong đó Ban Thư ký có 3 đồng chí gồm: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 12 Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các ban chức năng: Ban tổ chức, Ban thể thao – kiểm tra, Ban học tập, Ban tài chính – văn nghệ, Ban tuyên truyền giáo dục – kĩ năng, Ban phong trào sinh viên 5 tốt, Ban tình nguyện.

Cách đây 66 năm, ngày 7/5/1954, thắng lợi của Chiến thắng Điện Biên Phủ đã ghi vào lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, một trong những chiến công hiển hách, xứng đáng “ Được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng hay Đống Đa của thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh ”.

Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lenin (1870 -2020)

V.I. Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Người đã vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết Mác thành học thuyết Mác - Lênin, mở ra trang sử mới cho cách mạng vô sản thế giới. Trong đó, Người đã kế tục tư tưởng, lý luận của C. Mác và Ph. Ăngghen về những tiền đề vật chất, mối quan hệ giữa điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan của cuộc cách mạng vô sản vào thực tiễn nước Nga; cùng với Trung ương Đảng Cộng sản Bôn-sê-vích Nga lãnh đạo các tầng lớp nhân dân và binh lính làm nên Cách mạng Tháng Mười (năm 1917) “rung chuyển thế giới”. Sau sự kiện trọng đại này, Người đã lãnh đạo thành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại, làm cho Đảng Cộng sản lần đầu tiên trở thành đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và sự ra đời của nước Nga Xô Viết, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội đã bắt đầu, mở ra con đường phát triển bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thức tỉnh và cổ vũ các dân tộc trong cuộc đấu tranh vì lý tưởng và mục tiêu xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Ngày 30 tháng 4 năm 2020 kỷ niệm 45 năm ngày miền Nam hoàn toàn  giải phóng, Bắc Nam sum họp một nhà. Chiến thắng 30/4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam.

Dân tộc ta trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc và có được dải đất hình chữ S trọn vẹn như ngày hôm nay có biết bao anh hùng liệt sỹ, thương binh đã nằm xuống hoặc mất mát một phần thân thể cho độc lập tự do.

Địa danh và chiến thắng Điện Biên Phủ mà mỗi chúng ta đã từng được biết đến với bài học trong sách giáo khoa lịch sử. Suốt gần 100 năm đô hộ Việt Nam, đế quốc Pháp hùng mạnh cũng không ngờ rằng có ngày bị thất bại dưới tay người Việt, một dân tộc mà trước đây họ còn gọi với cái tên miệt thị là dân Annamit.

Hội Cựu chiến binh (CCB) trường CĐSP Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 28/ QĐ-CCB ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Hội CCB các cơ quan tỉnh Kiên Giang.

(GDTĐ) Giáo dục không chỉ truyền đạt một chiều, mà còn là quá trình nhận diện chân – thiện – mỹ. Với nền tảng sơ khai – cả về trường lớp và giáo án, nhưng người thầy và học trò luôn gắn liền với những câu chuyện giáo dục đầy tích cực.

Các kỳ thi Nho học ở Việt Nam bắt đầu có từ năm 1075 dưới triều Lý Nhân Tông và chấm dứt vào năm 1919 đời vua Khải Định. Trong 845 năm, đã có nhiều khoa thi khác nhau, ở mỗi triều đại lại có những cách thức khác nhau.

Liên hệ