Vietnamese Vietnamese

PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

Số ĐT : 077.3864049

Fax : 077.3913762

Phòng HC – QT có 4 bộ phận trực thuộc : Tổ Văn phòng, Tổ Tài vụ, Tổ Bảo vệ và Ban quản lý Ký túc xá

Phòng hành chính quản trịPhòng hành chính quản trị

DANH SÁCH CBNV PHÒNG HC-QT

TT

Họ và tên

Địa chỉ Email

Chức vụ - Nhiệm vụ

1

Trần Hiền Phúc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng

2 Nguyễn Chính Hạnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng phòng

3

Lê Văn Bé

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng phòng

4

Võ Thị Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên - Thủ quỹ

5

Tiêu Tiết Trung

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

6

Đặng Thị Tuyết Dung

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kế toán viên

7

Nguyễn Văn Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhân viên lái xe

8

Vũ Văn Vông

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhân viên KT Điện, Nước

9

Phạm Hoàng Nam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhân viên KT Điện, Nước

10

Trần Mạnh Hùng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhân viên KTX

11

Nguyễn Thị Bích Dân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kế toán phụ trách

12

Huỳnh Tố Chân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên

13

Phạm Hoàng Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Ban QLKTX  - Nhân viên y tế

14

Nguyễn Việt Hà

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn thư

14

Nguyễn Thị Nam

 

Nhân viên vệ sinh

15

Huỳnh Thị Thu Trang

 

Nhân viên vệ sinh

16

Bùi Thị Thía

 

Nhân viên vệ sinh

17

Nguyễn Thị Thủy

 

Nhân viên vệ sinh

18

Huỳnh Thị Bích Thủy

 

Nhân viên vệ sinh

19

Nguyễn Thanh Vân

 

Tổ trưởng Tổ Bào vệ

20

Lạc Vạn Thạnh

 

Nhân viên Bảo vệ

21

Nguyễn Văn Phương

 

Nhân viên Bảo vệ

22

Hà Văn Tuấn

 

Nhân viên Bảo vệ

Liên hệ