Vietnamese Vietnamese
  • Tin tổng hợp
  • HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

 

Chiều ngày 24/2, tại Giảng đường, Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

1

Toàn cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà trường.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang báo cáo nội dung bốn chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2

Đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn báo cáo tại Hội nghị    

3     

Đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt phát biểu tại Hội nghị

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII giúp toàn thể đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà trường nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết. Qua đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nêu cao quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đã đề ra./.

HỒNG PHÚC

Liên hệ