Vietnamese Vietnamese
  • Lịch làm việc BGH

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 25/05/2020 đến ngày 29/05/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 11/05/2020 đến ngày 15/05/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 04/05/2020 đến ngày 08/05/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 27/04/2020 đến ngày 01/05/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 20/04/2020 đến ngày 24/04/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 13/04/2020 đến ngày 17/04/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 06/04/2020 đến ngày 10/04/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 30/03/2020 đến ngày 03/04/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/03/2020 đến ngày 20/03/2020

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/03/2020

Liên hệ