Vietnamese Vietnamese
  • Lịch làm việc BGH

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021

Liên hệ